Bestyrelsens sammensætning:

Formand

Holger Wollesen - Brorsonsvej 44, 6270 Tønder

Næstformand

Lars Wollesen - Grævlingevej 14, 6300 Gråsten

Bestyrelsesmedlem

Gurli Wollesen - Brorsonsvej 44, 6270 Tønder