Bestyrelsens sammensætning:

Formand

Holger Wollesen - Brorsonsvej 44, 6270 Tønder

Næstformand

Lars Wollesen - Grævlingevej 14, 6300 Gråsten

Kasserer

Morten Pedersen - Bernadottevej 16, 2. th, 6270 Tønder


Sekretær

Anita Bram Pedersen - Bernadottevej 16, 2. th, 6270 Tønder

Bestyrelsesmedlem

Gurli Wollesen - Brorsonsvej 44, 6270 Tønder

Supleant

Margit Nielsen - Storegade 35 A, 6261 Bredebro