Generalforsamling afholdt for 2021

Generalforsamlingen for 2021, blev afholdt d. 31. marts 2022 kl. 14.00.
På General forsamlingen var dagsordenen:

  • Valg af dirigent
  • Aflæggelse af formandsberetning
  • Aflæggelse af regnskab (godkendt)
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse ( 2 nye medlemmer)
  • Eventuelt