Referat
Generalforsamling Radio Tønder
Torsdag den 18-06-2020 klokken 17

Fremmødte:
Holger Wollesen
Troels Sørensen
Karl Christian Nielsen
Morten Pedersen
Anita Bram Pedersen
Margit Bram Nielsen
Hans-Erik Bagterp


1. Valg af dirigent
Karl Christian Nielsen blev valgt.


2. Formandsberetning
Vi sidder her efter 14-15 måneder.

Vi er nu 5 radioer på sendefladen, og tilsammen udfylder vi alle 24 timer i døgnet.

Vi skal alle bruge mindst 15 minutter pr. udsendelse på nyheder.

Radio Tønder har fået ro på, alle skal have stor tak for deres frivillige arbejde.

Stor ros skal i også have for jeres punktlighed, tekniske problemer kan jo forekomme, og dem kan vi ikke gøre for.

Alle studieværter får ros for deres omgang med lejerne.

Visioner: Alle skal prøve på, at forny sig, vi kunne prøve med nogle quizzer, banko 1 gang om året,

ude i byen, ja mulighederne er mange.

”Jeg siger tak til jer alle.”


Spørgsmål: Må vi læse op fra Jyske Vestkysten?
Må vi bruge ugeblade, såsom f.eks. Hjemmet og Familiejournalen?

Svar: Ja, så lokalt, som muligt.


Alle må også lave interviews, der må bare ikke nævnes priser, tilbud og den slags, men gerne en indehavers historie, eller en kunstners historie.

Formandens beretning blev godkendt.


3. Kassererens beretning
Morten fremlagde regnskabet.
Vi skal se om vi ikke kan få flere medlemmer.
Flere indtægter? Det kunne vi måske få ved evt. banko.

Kassererens beretning blev godkendt.


4. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogle forslag.


5. Valg af bestyrelsen
5a. 2 revisorer
Revisor: Karl Christian Nielsen
Suppleant: Troels Sørensen

5b. Bestyrelsen
Formand: Holger Wollesen – Genvalgt
Kasserer: Morten Pedersen – Genvalgt
1. Suppleant: Margit Bram Nielsen – Genvalgt


6. Eventuelt
Karl Christian fortalte om, hvordan det var da han startede tidligere i år, og hvordan Holger havde spurgt ham, om han kunne tænke sig at blive studievært, og dette takkede han for.

Holger svarede retur med: ”Vi er glade for du er her, du gør det rigtig godt.”

Margit ville også give lidt roser ud: ” Jeg er også rigtig glad for, at min mand er blevet så glad igen.”

Holger gav en kommentar retur: ”Vi er så glade for jer begge 2, i er velforberedte.”
Generalforsamlingen blev afsluttet, og dirigenten takkede for god ro og orden.