Referat
Generalforsamling Radio Tønder
Lørdag den 29-05-2021 klokken 13:30

Fremmødte:
Holger Wollesen
Karl Christian Nielsen
Morten Pedersen
Anita Bram Pedersen
Margit Bram Nielsen
Hans-Erik Bagterp

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af formandsberetning – ved Holger Wollesen.
 3. Aflæggelse af kasserens beretning – ved Morten Pedersen.
 4. Behandling af indkommende forslag.
 5. Valg af bestyrelse.

På valg er:

 1. Næstformand Lars Wollesen
 2. Sekretær Anita Pedersen
 3. Bestyrelsesmedlem Gurli Wollesen

6. Eventuelt

 1. Radio fest den 29-04-2021 i Schweizerhalle Tønder Kulturhus
 2. Facebook gruppen ”Politik og Kultur”

1. Valg af dirigent
Margit Nielsen blev valgt.

2. Formandsberetning

Året 2020 er gået rigtig fint.

Vi er taknemmelige for Druedal og Basballe, ligeledes er vi taknemmelige for, at alle kommer og sender, det er ikke én gang Holgers telefon har ringet med afbud fra en studievært.

Ifølge Radio- og Tv-nævnet, er vi forpligtet til at sende 75 minutter pr uge, og det er taleradio, med lokalt indhold.

Lige pt. er det lokale politiske forhold, lokale kulturudsendelser, og mange andre ting.

Lige pt. må vi gerne bruge genudsendelser på grund af Coronaen.

Vores programmer er fine, men de kan godt ændres lidt, der må gerne komme lidt nyt.

Vi giver de unge talenter en chance, Dansktoppen og Engelsk listen er fuld af nye kunstnere, alle programmer er rigtig gode.

Hvordan får vi flere medlemmer?

Vi kan spørge de gæster vi får på radioen, eller hvor vi kommer rundt i samfundet.

På 2 år, har der været over 69.000 besøgende på vores hjemmeside, det er rigtig flot.

Formandsberetningen blev godkendt.

3. Kassererens beretning

Regnskabet blev fremlagt, og godkendt.

Da tidligere revisorsuppleant Troels Sørensen stoppede på radioen, og ikke ville være med længere, blev der valgt en ny, den nye revisorsuppleant blev Hans-Erik Bagterp.

4. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogle forslag.

5. Valg af bestyrelsen

På valg var:

 1. Næstformand Lars Wollesen – Han blev genvalgt
 2. Sekretær Anita Pedersen – Hun blev genvalgt
 3. Bestyrelsesmedlem Gurli Wollesen – Hun blev genvalgt

6. Eventuelt

 1. Vi er nu færdige med det første store arbejde, i billetprisen på de 250,-kr er en let anretning, ønsker man ikke denne anretning, så er prisen 175,-kr. Vi regner med fuldt hus denne aften. Chris Hart styrer kunstnerne og deres spørgsmål. Kunstnerne gør det gratis, de vil få en souvenir i stedet for vin.
 2. I Facebook gruppen ”Politik og Kultur” laver jeg en masse opslag, og der diskuteres, i en pæn tone, på livet løs. Frem til Kommunevalget, kommer der hver uge 2 politikere og laver en duel her i studiet.

Generalforsamlingen blev afsluttet, og dirigenten takkede for god ro og orden.