DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2019 TIL 31.12.2019  
  Indtægter:            
  Tilskud fra Slots-og Kulturstyrelsen     130.522,20  
  Medlemskontingenter       2.500,00  
  Indtægter i alt         133.022,20  
                 
  Driftsudgifter:            
  Husleje og leje af maskiner   48.000,00      
  Koda og Gramex     23.367,89      
  Vibe       7.116,25      
  Sendeudgifter     12.500,00      
  Forsikringer     8.381,89      
  Gebyrer - Bank     990,00      
  Kontorartikler     1.097,85      
  Internet       2.228,13      
  Små anskaffelser     6.889,00      
  Kontingent     937,50      
  Juridisk assistance     14.000,00      
  Retur til Slots- & Kulturstyrelsen 5.014,20      
  Udgifter i alt     130.522,71      
                 
  Årets overskud     2.499,49      
                 
  som overføres til foreningens egenkapital        
                 
    Status pr. 31. december 2019      
  Aktiver:              
    Sparekassen Vendsyssel 9070-1628663366   2.499,49  
    Aktiver i alt       2.499,49  
                 
  Passiver:              
    Passiver ialt       0,00  
              0,00  
  Egenkapital pr 31. december 2019        
    Saldo - primo     0,00    
                 
  + årets henlæggelse     2.499,49    
                 
    udgør egenkapital pr 31. december 2019 2.499,49